Loading...
คุณอยู่ที่นี่:  Home  >  ธุรกิจช่วยสังคม  >  บทความนี้

ลอรีอัล มอบทุนวิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์สตรี 5 ทุน (ถึง 31 พ.ค.55)

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล (ประเทศไทย) “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” รับสมัครนักวิทยาศาสตร์หญิง เพื่อมอบทุนวิจัย 5 ทุน 250,000 บาท/ทุน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้ได้สวย หล่อ ดูดีแล้วกันทั่วโลก ลอรีอัล บริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก  ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909  ในฝรั่งเศส โดยนักเคมี ยูชีน ชูแลร์ ผู้ซึ่งมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในการค้นคว้าและวิจัย ยังตระหนักว่า การศึกษาวิจัย  อันนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ   เป็นกุญแจดอกสำคัญไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  ลอรีอัลจึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาด้วยงบประมาณกว่า 26,650 ล้านบาทต่อปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาและทดลองของนักวิจัยกว่า 3,095 คนจาก 61 เชื้อชาติ ที่ทำงานที่ศูนย์วิจัยและศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของลอรีอัล 16 แห่งทั่วโลก ด้วยกว่า 55% ของนักวิจัยที่มีบทบาทโดดเด่นของบริษัทเป็นสตรีทั้งสิ้น

และเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1999 บริษัท ลอรีอัล ได้จับมือกับองค์กรยูเนสโก จัดโครงการรางวัลและทุนวิจัย “For Women In Science” ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ เพื่อสนับสนุนและให้เกียรติสตรีแห่งสายงานวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าเธอคนนั้น จะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตาม

ส่วนบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) นั้นได้ริเริ่มโครงการดังกล่าว ในชื่อ โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในปี 2545 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ร่วมรณรงค์สร้างโอกาสให้สตรีมีบทบาทและได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น
 2. ร่วมประชาสัมพันธ์ความสามารถของสตรี ที่เป็นกำลังสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของงานวิจัยและวิวัฒนาการสำคัญต่างๆ อันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
 3. ร่วมสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสตรีมีทุนทรัพย์และความพร้อมในการทำงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมากขึ้น
 4. ร่วมชูความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนให้สตรีสนใจสายงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น
 5. เฟ้นหาโครงการงานวิจัยที่น่าสนใจและสมควรได้รับการนำเสนอเพื่อชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ระดับสากลต่อไป
 6. ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย ในความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างโอกาสและส่งเสริมคุณภาพของสังคมไทยให้ สมดุล  สวยงาม  และน่าอยู่มากขึ้น

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ในปีที่ 10 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จะพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นไม่เกิน  5 ทุน  ทุนละ 250,000 บาท  สำหรับผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 • นักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีอายุระหว่าง 25 -40 ปี
 • เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน
  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • งานวิจัยดังกล่าวต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

กำหนดการในแต่ละขั้นตอนการคัดเลือก 

 • 21 มีนาคม  – 31 พฤษภาคม 2555           รับสมัคร
 • มิถุนายน – กรกฎาคม 2555                        พิจารณาใบสมัคร
 • สิงหาคม  2555                                              แจ้งผลการตัดสินแก่ผู้สมัคร
 • กันยายน  2555                                              พิธีมอบทุนวิจัย

สนใจ สามารถสอบถามติดต่อได้ที่ beauty@th.loreal.com โทร 0-2684-3000 หรือ เข้าดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.lorealthailand.com  

คอมเม้นต์

เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะ...

323

ลอรีอัลสานต่อโครงการ “บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์” ปี3: ทุนฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย (หมดเขตสมัคร 30 ส.ค.)

Read More →